HALIMBAWA NG THESIS SA FILIPINO TUNGKOL SA MAAGANG PAGBUBUNTIS

Karamihan sa mga kabataan ngaun ay nahahantong sa maagang pagbubuntis. Ang mga anak na lalaki naman ng isang batang ina ay kadalasangnagiging basagulero at sa ibang sitwasyon ay nakukulong pa. Lagi nating tandaan, na ang mabuting kaibigan ay dapat laging totoo sa kahit kanino man. Lahat ay nangangarap mabuhay ng matiwasay pagkatapos mag-aral ng kolehiyo,makakuha ng magandang hanapbuhay at magkaroon ng sariling pamilya. Maaringmapatalsik sa eskwelahan ang bata at magsasanhi ng paghinto nito sa pag-aaral. Makakapagbigayito ng mga ideyakung papaano nila pangangaralan at didisiplinahin ang kanilang mga anak sa paraang hindi ito magrerebelde at gagawa ng mga dikanais-nais na mga bagay at mabibigat sa kahihitnantnan.

Ang mga nasabing epekto ng teenage pregnancy ay hahatiin sa aspekto ng: Ito rin ay isang gawain na dapat ay ginagawa lamang ng dalawang taong natamo ang sacramento ng kasal; kung kaya ito ay isang sagradong gawain. Dahil likas na konserbatibo ang mga pamilyang Pilipino, ang sex ayisang paksa na hindi napag-uusapan ng mga magulang at anak. Maraming salik ang kaakibat sa bagay na ito. Mararanasandin ng mga ina ang matakot sa mga reaksyon ng ibang tao, at ang pisikal na paghihirap na mararanasan nila sa panahon ng pagpapaanak. Teen mothers are more disadvantaged, on average, than their same-age counterparts.

Kahirapan sa pamilya na hallimbawa sa pagrerebelde ng kabataan. Sila ay kadalasang hindi nagkakaroon ng sapat na edukasyon na nagreresulta naman sa kawalan ng trabaho.

Maraming mga solusyon sa humadlang ang higit pang mga negatibong mga natuklasanay iminungkahi. Dahil wala pa sa hustong gulang, karamihan sa mga kabataang maagang nabubuntis ay hindi nagpapakasal. Maaring magkaroon ng impeksyon sa loob ng katawan ang babae at ang mga buntis naman na merong STDs o sexually transmitted diseases ay maaaring maipasa ang kanyang sakit sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang Talaan III ay pinapakita ang kadalasang epekto ng maagang pagbubuntis sa pag-aaral.

Ang lumalaking bilang ng mga kabataang maagang nabubuntis ualimbawa sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ngbansa. Hayaan mong maghintay ang lalaki at makikita niya ang iyong halaga dahil matibay ang pagbubuntiis determinasyon ukol sa bagay na ito.

  KFUPM THESIS PROPOSAL TEMPLATE

Ngunit nang ito ay nagkaroon ng nobyo, hindi niya natupad ang kanyang pinangako sa sarili. Menarche — unang buwanang dalaw ng isang babae. Dahil dito, hindi nagagabayan ng mga magulang ang mga anak lalo na sa panahon ng puberty kung kailan ang mga kabataan ay likas na interesado sa mga bagay na patungkol sa sex. Lalo na kung ang pamilya ay konserbatibo.

Sila ay pasasagutin sa kwestyuner at pagkatapos ay magkakaroon ng pakikipanayam tungkol sa kanilang buhay-ina. Young walang asawang mga ina din mukha social stigmas na maaaring magkaroon ng mapanganib na mga sikolohikal at sosyal na epekto. Maaring magkaroon ngimpeksyon sa loob ng katawan ang babae at ang mga buntis naman na merong STDs osexually transmitted diseases ay maaaring maipasa ang kanyang sakit sa sanggol sa kanyangsinapupunan.

Subalit ang mga batang magulang na ito ay hindi pa lubos na handa sa mga responsibilidad na kaakibat ng desisyon nilang ito. Karamihan sa mga kabataang maagang nagbuntis ay hindi pa marunong sa mga responsibilidad ng pagiging isang ina.

Gusto lang po namin kayong bigyan sa abot ng aming makakaya ng isang tiyak at bagong pag-aaral hingil sa Persepsyona ng mga kabataan tungkol sa Epekto ng Maagang pagbubuntis sa Edad At bilang lalaki sa relasyong ito ikaw dapat ang nakakaalam ng limitasyon ninyo. Veterans Village Ipil Zambo. Huwag hinging ebidensya ng pagmamahal ang kahit anong bagay na maaaring makasira sa buhay at pangarap niyong dalawa ng iyong iniibig.

Ang mga nasabing impormasyon ang nagpapatunay na mahirap ng pigilanang pre-marital sex.

Thesis tungkol sa teenage pregnancy

Hakimbawa mga dahilang ito, nagkaroon ng mga pag- aaral at kampanya na naglalayong alamin ang mga dahilan at limitahan ang numero ng maagang pagbubuntis. Pamamaraan at Paglikom ng Datos Respondente Ang naturang sarbey at ipamahagi sa 20 na mga tagatugon na kinabibilangan ng mga sumusunod na pamantayan: Pagkatapos manganak,nakaranas ka ba ng mga komplikasyon?

  CCSU LIBRARY THESIS

By Jiecelle Mae Rabado.

halimbawa ng thesis sa filipino tungkol sa maagang pagbubuntis

Ang mga nasabing epekto ng teenage pregnancy ay hahatiin sa aspekto ng: Gayon paman, napag- alaman sa ilang mga pag-aaral na itong mga batang ina ay tumigil na sa pag-aaral bago pa man sila mabuntis, pagbubuhtis ang mga nag-aaral at nabuntis ay hindi rin malayo ang tsansa na makapagtapos tulad ng kanilang mga kaibigan.

Ang pag-inom ng alkohol at ang paggamit ng ilang mga ipinagbabawal na gamot na nakakabawas sa mga inhibisyon ng isang tao ay isa marahil sa mga dahilan kung bakit sx ng mga hindi pinagplanuhang sekswal na gawain.

Thesis tungkol sa teenage pregnancy

Ayon sa Wikipedia Encyclopedia, ang teenage pregnancy sa Estados Unidos ay nangangahulugan na ang isang batang babae ay nagdadalang tao. Ina — Isa sa pinakamalaking maaapektuhan ng maagang pagbubuntis ay ang edukasyon.

Ayon sa nasabing artikulo, ang pagkikipaghalikan ay hindi mapipigilan kung ikaw ay nasa isang relasyon.

halimbawa ng thesis sa filipino tungkol sa maagang pagbubuntis

Lalo na at laganap na ito hindi lamang sa ating bansa ngunit pati narin sa buong mundo. Mas lalo natin itong maiintindihan kapag mula sa kanila sapagkat alam na natin na napagdaanan na nila ito.

Malabata pagbubuntis sa binuo bansa ay karaniwang sa labas ng kasal, at nagdadala ng isangsosyal na dungis sa karangalan sa maraming komunidad at kultura. Ang Internet din ay hitik sa mgapornographic materials na madaling ma-access ng mga kabataan.