HALIMBAWA NG THESIS TUNGKOL SA MAAGANG PAGBUBUNTIS

Ayon rin sa pag-aaral ni Dr. Karamihan sa mga kababaihang nabubuntis ng maaga ay galing din sa mga inang nanganak sa kanilang kabataan. Alam ba nila kung anu ang ginawa nila sa kanilang kinabukasan, sa pagkaaga-aga ng pakikipag-asawa sa mura nilang edad pa lamang. Ang mga negatibong pananaw negative attitudes na ito tungkol sa pagiging batang ina ay nagdudulot ng pagbaba ng tingin ng isang babae sa kanyang sarili. Philippine Today Online Team, Ang pagbubuntis ay nagdudulot ng maraming pagbabago sa katawan ng babae. Ipinapakita sa isang artikulo na may pamagat na pregnancy ang isang tipikal na dalagang Pilipina, matalino at konserbatibo.

Dito sa kabataang populasyon na ito, ang mayorya ay hindi pa rin kasal Sa Talaan VI, Pinapakita ang kadalasang epekto ng maagang pag- aasawa sa kanilang kalusugan. Young unmarried mothers also face social stigmas that can have harmful psychological and social impact. Populasyun Ayon sa datos ng bawat baranagay DUmarami na ang insedente na maagang pagbubuntis. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, angmga mananaliksik ay makakalap ng impormasyon namakakatulong sa aminat sa lahat kung paano makakaiwas sa mga hindi magagandang epekto ngmaagang pagbubuntis.

Kung mahal mo talaga ang isang babae, matutunan mong maghintay hanggang sa maging mag-asawa na kayo. Maraming mga solusyon sa humadlang ang higit pang mga negatibong mga natuklasanay iminungkahi. Hindi lahat ng tao ay mabuting kaibigan, may iba na kaibigan ka lng kapag meron siyang nakukuha sayo. Sa hiring, isang employer ay maaaring sandalan papunta sa isang tao na walang isang bata laban sa isang tao na mayroon na may isa lamang dahil may mga mas maraming pagkakataon ng pagliban sa huli kapag ang kanyang anak ay nagiging sakit.

Ang maagang pagbubuntis ng mga babae sa edad 12 hanggang 19 ay isang malawakang isyu hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang mga anak na babae ng mgabatang ina ay malaki ang posibilidad na maging batang ina rin sa kanyangpaglaki. Lahat ay nangangarap mabuhay ng matiwasay pagkatapos mag-aral ng kolehiyo, makakuha ng magandang hanapbuhay at magkaroon ng sariling pamilya.

  HOMEWORK LA TAREA 1991 YOUTUBE

halimbawa ng thesis tungkol sa maagang pagbubuntis

Ikaw ang magdadala ng bata sa iyong sinapupunan, ikaw ang mahihirapang halimbawz at manganak, at ang mas mahirap ay kung wala kang maipakain sa inyong anak dulot ng kahirapan, hindi ba’t napakasaklap?

Dahil kung nirerespeto mo siya magagawa mong maghintay sa tamang panahon hanggang sa maging mag-asawa na kayo.

Bukod dito, ang mga anak na lalaki ay sinasabing maymalaking tsansang masangkot sa mga gulo at makulong.

Thesis tungkol sa teenage pregnancy

Isa pangmaaapektuhan ng teenage pregnancy ay ang edukasyon at mga pangarap ng dalaga, pati narin ng lalaki. Ang mga impormasyong makakalap ay gagamitin upang makabuo ng mga konkretong impormasyon para maging aral sa mga kabataan na walang maidudulot na kabutihan ang maaagang pakikipagtalik. Ang lumulobong populasyon at kawalan o limitadong kakayahan ngmga kabataan na suportahan ang kanilang mga anak ay isa sa mga nagigingdahilan ng lumalalang kahirapan sa bansa.

Log In Sign Up.

Maagang Pagbubuntis by Mayjoy Longasa on Prezi

Tingkol ang magiging epekto ng maagang pagbubuntis? Sa realidad, karamihan sa mga kababaihan ay inaabandona matapos mapagsawaan, nag-iisa sa pagharap sa marahas na buhay at kadalasan ay buntis.

Sila rin mukha mas malaki pinansiyal kahirapan at marital conflict. Kasalukuyan tayong mahaharap sa napakasakit na katotohanan na sa napakabatang edad, karamihan sa mga kabataan ay may sarili ng anak. Kadalasan naapektuhan ang kanyang relasyon sa kanyang mga magulang, iba pang kapamilya at mga kaibigan.

Mahalaga rin na kausapin sila tungkol sa tamang panahon ng pagpapamilya. Una, mawawalan ng tiwala ang mga magulang sa kanilang anak.

Thesis tungkol sa teenage pregnancy

Estado ng maagang pagbubuntis sa Pilipinas. Ayon sa nasabing artikulo, angpagkikipaghalikan ay hindi mapipigilan kung ikaw ay nasa isang relasyon.

  FQXI ESSAY CONTEST 2016

Siya ang nag-iisip ng mga isasagawang plano para sa bata, pagkukunan ng pambili ng pagkain, at pagbuo ng isang pamilya sa maagang edad.

Sila ay pasasagutin sa kwestyuner at pagkatapos ay magkakaroon ng pakikipanayam tungkol sa kanilang buhay-ina. Ngunit sino nga ba ang tunay na kaibigan? Gayunpaman, ito ay nakapokus sa ikabubuti ng bansa ayon sa gobyerno at ayon naman sasalungat, gaya ng simbahan, ito ay hindi mainam na solusyon para sa problemang kinakaharapng bansa. Ipinapakita sa balangkas na ito na ang sentro ng lahat ay ang buhay. Ayon sa mga pananaliksik, mas mataas ang posibilidad na masundan ang pagbubuntis sa loob ng dalawang taon thesls noong una itong nangyari.

Malaki ;agbubuntis naging epekto ng pre-marital sex, kasama na dito ang maagangpagbubuntis na nakadaragdag pa sa lumalalang bilang ng populasyon at kawalan ng sapat na edukasyon ng mga kabataan at ng kanilang mga magiging anak na magigingd a h i l a n n g p a g l a g a n a p n g k a h i r a p a n.

Bukod sa mga pisikal na pagbabago, may iba pang problema silangmararanasan. Higit na makakatulong kung mismong ang ating mga magulang ang siyang nagbibigay payo sa atin lalo na sa mga usaping ganito.

Subalit angmga inang ito ay ang nakararanas ng inisyal o pangunahing saya pagkatapos nilang mailuwalang kanilang anak. Mas lalo natin itong maiintindihan kapag mula sa kanila sapagkat alam na natin namatuturing nyo bang tunay kayong kaibigan?

halimbawa ng thesis tungkol sa maagang pagbubuntis

Hindi ba nila ito pinag-isipang mabuti kung anu ang hahantungan nila.