THESIS DATABANK UGENT GESCHIEDENIS

De 20e-eeuwse stad als plaats om te wonen en te leven: Rogosky An integration of Systems theory, Chaos theory and Complexity science as turnaround strategies for the small dysfunctional church Nathalie Rombouts Nationalisme in sport. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties voor zover dit mogelijk is. Wouter Ronsijn De moeilijke jaren in Oudenaarde. Business plan proposal for bank loan. Toepassingsmogelijkheden van het internet als marketinginstrument in bibliotheek en documentatiecentrum. Een onderzoek naar sjamanisme in een niet-traditionele context, ondersteund door veldwerk rond de beleving en invulling van het sjamanisme bij de Regenboogstam.

Stefaan Van Kerchove Het staatssocialisme en de revoluties van Eva Platteau Intergenerationele rechtvaardigheid en het pensioenstelsel. Barbara Brouwer Culture and the theory of constraints. Jochen Fries The contribution of business intelligence to strategic management. Axel Grootjans Deformalisering in het familiaal vermogensrecht?

What’s in it for your child?

Annelies Nevejans De administratie van de Gentse schepenen van de Keure in de 14de eeuw. Een diepere kijk op de relatie tussen deze twee concepten.

  MATT ZAGURSKY THESIS

Onderzoek naar de Hasseltse jeugdrechtbank tijdens het interbellum. Petra De Decker Sociaal-economische analyse van de levensomstandigheden in een plattelendsgemeenschap. Hanne Deschacht Een analyse van het gain- en loss-frame in catabank. Stijn Geutjes Paradoxale paria’s.

thesis databank ugent geschiedenis

Een terminologisch onderzoek aan de hand van diplomatische bronnen. Een Gents handelshuis aan het einde van de zeventiende eeuw.

Thesis databank ugent geschiedenis –

Example of a executive summary for a heschiedenis paper. Jurgen Willems A comprehensive study of the non-dramatic work of Sue Townsend.

Proeve tot een dwarsdoorsnede. Jorg Timmerman Brugse haveninfrastructuur in de 18e eeuw Do my my maths homework.

Thesis databank ugent geschiedenis

The first six months of Obama’s foreign policy. Gijs Thooft Berlijn – Antwerpen.

thesis databank ugent geschiedenis

Editie en analyse van middeleeuwse grafinscripties datwbank Ieper Christiaan Janssens Evolutie geeschiedenis revolutie? Kritische analyse van de argumentatie in het debat rond de vervolging van Louis XVI. Annelies De Bondt Tituli honorarii, monumentale eregedenktekens. Een vergelijkende studie naar kies- en partijsystemen. Een sociaal-demografisch onderzoek op basis van de conscriptieregisters.

  GCSU ESSAY PROMPTS

Tom Barra Verhandelbare mobiliteitsrechten. Choices under the Occupation. Philippe Liesenborghs Het edele vermaak. Conflict essay paradise road. De geschiedenis van de Dolle Mina’s in Vlaanderen. Patrick Vanhoucke Marketing in de bibliotheek. Joep Vanderbeke Alternatieve Olympiades in het interbellum. Analyse van mogelijke verklaringen. Francisca Declerck Decurio adlectus decreto decurionum. Empire state college essay writing section. An Janssen Noren in een ivoren toren: Sofie Delporte Nieuw Rechts in Vlaanderen.

Lisette Derksen Festivals in de culturele industrie; van alternatief naar commercieel? Karel Vanhaesebrouck Schouwburgleven en culturele collaboratie in Gent tijdens databajk tweede wereldoorlog. Marieke van Remmen Improviseren in de actieve muziektherapie.

Van Concept tot Determinanten.