THESIS SA ASIGNATURANG FILIPINO

Higit na makatutulong ang pananaliksik na ito, at ang ginawang paghahambing sa dyaryo at telebisyon, na malaman kung saan mas nagtitiwalang kumuha ng balita ang mga mag-aaral. There is also an inherent bias since most television companies that put these shows on are owned by other businesses. Pamamaraan ng Pagkalap ng Datos 20 5. Disenyong Pananaliksik 16 2. Shays, R Connecticut, paraphrased by the authors themselves: A newspaper can be picked up and read at your leisure.

Mahalagang malaman natin ang balita dahil sa panahon ngayon, maraming pagbabago at nmahahalagang pangyayaring nagaganap. Heinle and Heinle Publishers Inc. The television station uses metonyms to make this point: Delos Reyes, sa pagbabahagi niya ng kanyang kaalaman at kahusayan upang matagumpay at maayos na maihayag ang nilalaman ng pananaliksik na ito, Sa pamilya at kaibigan ng mananaliksik, sa kanilang walang sawang pagsuporta at sa pagbibigay ng inspirasyonat pagsuportang pampinansyal upang maipagpatuloy ang pag-aaral na ito, At higit sa lahat sa Panginoong Dios, sa pagbibigay ng lakas at mabuting pangangatawan upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito. This increases the advantages of the medium exponentially. Dapat na alam natin ang mga napapanahong pangyayari upang hindi tayo mapag-iwanan ng panahon. All this study does is give a few statistics to further cement a truth that deep down we have all known for some time.

Grandwater Publications and Research Corporation. All of this leads to certain blind spots that are not there in newspapers.

thesis sa asignaturang filipino

Help Center Find new research papers in: By extension those businesses own politicians or at least are owed many favors by them vilipino the campaign money they invested in their campaigns.

Newspapers, while a mass medium, can only appeal to one consumer at a time. Ulat at Pagtatalakay 24 1. Print media is more dynamic. Layunin ng Pag-aaral 3 3.

  JAMES CLEWETT THESIS

Kalayaan Press Marketing Enterprise Inc.

thesis sa asignaturang filipino

By extension rhesis businesses own politicians or at least are owed many favors by them for the campaign money they invested in their campaigns. Instrumentong Pampananaliksik 19 4. Karaniwang hinahanap natin ang balitang nauukol sa ating interes at pangangailangan. On television, it is perhaps harder to slide a hidden meaning into a news piece — instead, because of the immediacy of oral language, the message is plain for all to see.

It is as if the thseis media are insecure and feel the need to lash out in petty ways against those who challenge their authority. May 28, Last Updated: Kung papaano nakatutulong ito sa mga estudyante at bakit mahalaga na makakuha sila ng mga tamang balita at impormasyon. Why do you think they spend so much time on it? The differences in newspaper and television reporting may seem obvious, but the complexities surrounding the two media must be considered.

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 5 5. Article Tools Print this article.

Mga Tagalog Na Thesis

It provides the details that the saignaturang news often skips out on as well as avoiding most of the same grotesque accompanying images. Instead of waiting for a stranger to present them with information they might be interested in they remove any doubt by hunting for stories and facts that are inherently compelling from their perspective. This means that the speech used by each of the participants in the CNN broadcast represent their titles or status within that group of people.

  QROPS CASE STUDY

Buod, Kongklusyon at Rekomendasyon 45 1. One is created as spectacle, the other as an extension of true curiosity about the world around us.

Bilang isang Pilipino at mamamayan ng nating bansa, ay gusto nating nalalaman kung ano na ang kalagayan ng ating bansa at buong mundo. Hangad lamang ng mananaliksik na ito na magkaroon ng interes ang mga estudyante na pag-aralan at bigyang pansin axignaturang mga pinagkukuhanan ng balita.

Kahalagahan ng Pag-aaral 4 4.

Mga Tagalog Na Thesis

Nagagamit ng mga estudyante ang dyaryo at telebisyon, sa kursong kanilang pinag-aaralan ang mga impormasyong nakukuha nila sa balita. Balita tungkol sa pulitika, isports, lagay ng panahon at marami pang iba.

Mahalagang malaman natin ang balita dahil sa panahon ngayon, maraming pagbabago at nmahahalagang pangyayaring nagaganap. A newspaper can be picked up and read at your leisure. One is created as spectacle, the other as an extension of true curiosity about the world around us.

Principles of language learning and teaching. Ilang bahagdan ng mga estudyante ang mas gustong gamitin ang dyaryo at ilang bahagdan naman ang nagsasabing mas gusto nilang gamitin ang telebisyon bilang mapagkukunan ng balita?

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 5 5.